Serwis i usługi

/ Autoryzowany serwis MSA

Kalibracja mierników stacjonarnych

Podobnie jak mierniki przenośne, także te stacjonarne z czasem tracą dokładność pomiaru. Regularny serwis i kalibracja pomaga uniknąć awarii i szybko zareagować w razie problemów technicznych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu pracujemy praktycznie z każdym rodzajem mierników stacjonarnych, dbając o jak najwyższą precyzję odczytu wartości.

Przegląd okresowy aparatów powietrznych oraz ich podzespołów (masek gazoszczelnych, automatów oddechowych)

Wysokiej jakości serwis gwarantuje bezpieczeństwo w wypadku zagrożenia, zwłaszcza w przypadku sprzętu o tak ogromnym znaczeniu jak aparaty powietrzne i oddechowe. Wymagają one regularnych przeglądów i konserwacji w celu jak najdłuższego zachowania ich poprawnej funkcjonalności i bezpieczeństwa strażaków.

Legalizacja (remont główny) aparatów powietrznych

Podręczny sprzęt gaśniczy musi być zawsze sprawny i gotowy do użycia. Warto skorzystać z proponowanego przez nas serwisu aparatów powietrznych, aby zachować aparaty powietrzne w doskonałym stanie technicznym. Gwarantujemy dokładność i niezawodność naszych usług.

Legalizacja zbiorników ciśnieniowych (butli powietrznych do aparatów powietrznych, butli powietrznych do aparatów nurkowych, butli tlenowych do zestawów medycznych)

Butle powietrzne należy okresowo legalizować w celu sprawdzenia i zachowania ich sprawnego stanu technicznego. Zależnie od rodzaju butli jest to okres co 2, 5 lub 10 lat. Jako firma z bogatym doświadczeniem dbamy o dokładność i precyzję wszystkich przeprowadzonych konserwacji i legalizacji.

Weryfikacja i naprawa zaworów butlowych do w/w butli

Serwis i ocena pojedynczych elementów zaworów polega na szczegółowej weryfikacji zużycia eksploatacyjnego, a następnie ich wymianie,naprawie lub regeneracji. Precyzyjna ocena stanu technicznego zaworów oraz ewentualnych uszkodzeń jest kluczowa dla bezpieczeństwa użytkowników w/w butli.

Przegląd i konserwacja ubrań gazoszczelnych

Zadaniem odzieży ochronnej gazoszczelnej jest zabezpieczenie strażaka w czasie działań ratownictwa chemicznego oraz ekologicznego.Konieczne jest dokonywanie przeglądów po każdorazowym zastosowaniu tego typu wyposażenia w celu sprawdzenia jego szczelności i eliminacji ewentualnych uszkodzeń.

Weryfikacja i naprawa hełmów MSA Gallet

Kultowe już hełmy Gallet od lat służą strażakom podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Niemniej, każdy hełm, który doznał lekkich lub poważnych uszkodzeń musi być dokładnie sprawdzony i w razie potrzeby wymieniony. Oferujemy najwyższej jakości usługę weryfikacji i możliwej naprawy hełmów.

Kalibracja urządzeń kontrolnych do warsztatów ODO

Zapewniamy całkowitą kalibrację i przegląd urządzeń kontrolnych do warsztatów ODO. Sprzęt ochrony oddechowej wymaga regularnych przeglądów i konserwacji w celu jak najdłuższego zachowania jego poprawnej funkcjonalności i bezpieczeństwa strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Audyty mające na celu zmniejszenie kosztów utrzymania oraz serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych/ochrony układu oddechowego

Obecnie na rynku dostępnych jest mnóstwo modeli i rodzajów sprzętu ochrony oddechowej, a każdy z nich różni się wymaganiami konserwacji i serwisu. Jako specjaliści chętnie udzielimy audytu w celu zmniejszenia kosztów w/w.