– kalibracja mierników przenośnych

– kalibracja mierników stacjonarnych

– przegląd okresowy aparatów powietrznych oraz ich podzespołów (masek gazoszczelnych, automatów oddechowych)

– legalizacja (remont główny) aparatów powietrznych

– legalizacja zbiorników ciśnieniowych (butli powietrznych do aparatów powietrznych, butli powietrznych do aparatów nurkowych, butli tlenowych do zestawów medycznych)

– weryfikacja i naprawa zaworów butlowych do w/w butli

– przegląd i konserwacja ubrań gazoszczelnych

– weryfikacja i naprawa hełmów MSA Gallet

– kalibracja urządzeń kontrolnych do warsztatów ODO

– audyty mające na celu zmniejszenie kosztów utrzymania oraz serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych/ochrony układu oddechowego